Autor: Stanisław Skalski
Tytuł: Czarne krzyże nad Polską
Wydawca: MON
Data wydania: 1957

Czarne krzyże nad Polską
Wspomnienia Stanisława Skalskiego spisane przez niego podczas pobytu w więzieniu i wydane po raz pierwszy w 1957 roku. Obejmują okres służby Skalskiego w Dywizjonie Toruńskim od 1938 roku do zakończenia Kampanii Wrześniowej.
Książka doczekała się kilkudziesięciu wznowień.