Jan Zumbach (1915-1986)
Jeden z najbliższych kolegów Stanisława Skalskiego. Poznali się w Dęblinie, w Szkole Podchorążych Lotnictwa, którą razem ukończyli. Tu ich drogi się rozeszły, gdy Zumbach trafił do 111 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Później, wielokrotnie się spotykali, służyli w tych samych bazach, ale nigdy nie trafili do tej samej jednostki. Skalski utrzymywał kontakt z Zumbachem do jego niespodziewanej śmierci.

 

http://www.polishairforce.pl/zumbach.html