Józef Żulikowski (1915-1993)
Po raz pierwszy spotkali się w Dęlinie, gdzie byli w tej samej grupie uczniów szkolonych przez instruktora Bronisława Malinowskiego. Później razem służyli w III/4 Dywizjonie Myśliwskim w Toruniu i w 306 „Toruńskim” Dywizjonie Myśliwskim.

 http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Zbigniew_%C5%BBulikowski